Loading ....
Sáng lập viên
Số lượt người truy cập: 2.297.515
Số người đang truy cập: 6

Quỹ Tâm Tài Nghệ An: Thông báo xét thưởng lần thứ 4

23/12/2019 03:10
Quỹ Tâm Tài Nghệ An được thành lập, hoạt động theo Quyết định số 4676/QĐ-UBND ngày 20/11/2012 và Quyết định số 4248/QĐ-UNBD ngày 15/9/2017 của UBND tỉnh Nghệ An. Quỹ được thành lập nhằm mục đích khuyến khích, động viên kịp thời đối với các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước có công đóng góp xây dựng phát triển quê hương Nghệ An và người Nghệ An đang học tập, công tác trên quê hương đạt thành tích đặc biệt xuất sắc trên tất cả các lĩnh vực, góp phần vào công cuộc đổi mới đất nước, hội nhập quốc tế, xây dựng và phát triển quê hương.

Thực hiện Điều lệ và Quy chế tặng thưởng của Quỹ Tâm Tài Nghệ An, Quỹ Tâm Tài Nghệ An chúng tôi trân trọng thông báo:

Quỹ Tâm Tài Nghệ An sẽ tiến hành xét thưởng để trao thưởng cho các tập thể, cá nhân đã có đóng góp tích cực trong việc xây dựng và phát triển quê hương Nghệ An trong năm 2018-2019. Nội dung cụ thể như sau.

A. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN, GIÁ TRỊ TẶNG THƯỞNG:

I. Các cá nhân là người Nghệ An ở trong và ngoài nước đạt giải quốc gia, quốc tế trong tất cả các lĩnh vực như: kinh tế xã hội, khoa học công nghệ, giáo dục và đào tạo, an ninh quốc phòng, văn hoá nghệ thuật, thể thao... mang lại niềm tự hào cho quê hương Nghệ An và đất nước.

1. Đạt giải Quốc gia (Năm 2018, 2019):

- Lĩnh vực Thể dục - Thể thao: Giải Vàng hoặc Nhất Đại hội Thể dục - Thể thao toàn quốc (Giải thi đấu thể thao cấp quốc gia).

- Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo: Giải Vàng hoặc Nhất học sinh giỏi cấp Quốc gia.

- Các lĩnh vực khác: Căn cứ vào những đóng góp, cống hiến của cá nhân/tổ chức, Quỹ sẽ xem xét và quyết định khen thưởng cho từng trường hợp cụ thể.

Phần thưởng: 8 triệu đồng và Cúp Lưu niệm/tập thể hoặc cá nhân.

2. Đạt giải Quốc tế do các tổ chức Quốc tế công nhận (Năm 2018, 2019):

- Lĩnh vực Thể dục - Thể thao: Giải do Đại hội thể dục thể thao khu vực (Seagames), Thế giới (Olympic) công nhận. Phần thưởng theo cơ cấu giải như sau:

+ Huy chương Vàng Olympic: 15 triệu đồng và Cúp Lưu niệm/tập thể hoặc cá nhân

+ Huy chương Bạc Olympic: 14 triệu đồng và Cúp Lưu niệm/tập thể hoặc cá nhân

+ Huy chương Đồng Olympic: 13 triệu đồng và Cúp Lưu niệm/tập thể hoặc cá nhân

Huy chương Vàng ASIAD: 13 triệu đồng và Cúp Lưu niệm/tập thể hoặc cá nhân

+ Huy chương Bạc ASIAD: 12 triệu đồng và Cúp Lưu niệm/tập thể hoặc cá nhân

+ Huy chương Đồng ASIAD: 11 triệu đồng và Cúp Lưu niệm/tập thể hoặc cá nhân
+ Huy chương Vàng Seagames: 10 triệu đồng và Cúp Lưu niệm/tập thể hoặc cá nhân

+ Huy chương Bạc Seagames: 9 triệu đồng và Cúp Lưu niệm/tập thể hoặc cá nhân

+ Huy chương Đồng Seagames: 8 triệu đồng và Cúp Lưu niệm/tập thể hoặc cá nhân

- Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo: Giải do Ban tổ chức cuộc thi Olympic Quốc tế công nhận. Phần thưởng theo cơ cấu giải như sau:

+ Huy chương Vàng hoặc Nhất: 15 triệu đồng và Cúp Lưu niệm/tập thể hoặc cá nhân

+ Huy chương Bạc hoặc Nhì: 14 triệu đồng và Cúp Lưu niệm/tập thể hoặc cá nhân

+ Huy chương Đồng hoặc Ba: 13 triệu đồng và Cúp Lưu niệm/tập thể hoặc cá nhân

- Các lĩnh vực khác: Căn cứ vào những đóng góp, cống hiến của cá nhân/tổ chức, Quỹ sẽ xem xét và quyết định khen thưởng cho từng trường hợp cụ thể.

II. Những tập thể, cá nhân có sáng kiến, công trình nghiên cứu được Hội đồng khoa học của Nhà nước hoặc quốc tế công nhận, góp phần phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Nghệ An.

1. Sáng kiến, công trình nghiên cứu được Hội đồng khoa học của Nhà nước công nhận:

Phần thưởng: 15 triệu đồng và Cúp Lưu niệm/tập thể hoặc cá nhân.

2. Sáng kiến, công trình nghiên cứu được Hội đồng khoa học của Quốc tế công nhận:

Phần thưởng: 20 triệu đồng và Cúp Lưu niệm/tập thể hoặc cá nhân.

3. Một số trường hợp đặc biệt: Căn cứ vào những đóng góp, cống hiến của cá nhân/tổ chức, Quỹ sẽ xem xét và quyết định khen thưởng cho từng trường hợp cụ thể.

III. 
Doanh nghiệp có đóng góp cao nhất vào ngân sách Nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2018: 5 doanh nghiệp, căn cứ theo số tiền nộp vào ngân sách Nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2018 tính từ cao đến thấp.

Phần thưởng:
Cúp Lưu niệm/doanh nghiệp.

IV. 
Doanh nghiệp FDI có đóng góp cao nhất vào ngân sách Nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2018: 5 doanh nghiệp, căn cứ theo số tiền nộp vào ngân sách Nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2018 tính từ cao đến thấp.

Phần thưởng:
Cúp Lưu niệm/doanh nghiệp.

V. 
Các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước có nhiều đóng góp trên lĩnh vực kinh tế xã hội, từ thiện nhân đạo… góp phần vào việc xây dựng và phát triển quê hương Nghệ An (Năm 2018, 2019): Tổ chức, cá nhân có đóng góp cho Nghệ An giá trị từ 100 triệu đồng trở lên.

Phần thưởng:
Cúp Lưu niệm/tập thể hoặc cá nhân.

B.
HỒ SƠ XÉT THƯỞNG:

Các tổ chức, cá nhân nếu thấy mình hoặc tổ chức, cá nhân khác đủ tiêu chuẩn, điều kiện xét tặng thưởng thì tự nguyện làm hồ sơ cho mình hoặc làm hồ sơ giới thiệu đối tượng được xét tặng thưởng gửi về Quỹ Tâm Tài Nghệ An theo quy định.


Một bộ hồ sơ đề nghị xét thưởng phải bao gồm đầy đủ các tài liệu sau:


1.
Đơn đề nghị: 01 bản gốc (Tải mẫu Đơn tại Đây);

2.
Giấy tờ chứng minh đủ tiêu chuẩn, điều kiện được xét tặng thưởng của Quỹ Tâm Tài Nghệ An: 01 bản sao có chứng thực.

3. Chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu (nếu là cá nhân được xét) hoặc Quyết định/Giấy phép thành lập/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (nếu là pháp nhân được xét): 01 bản sao có chứng thực.


Người đề nghị và đối tượng được đề nghị tặng thưởng tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Quỹ về tính hợp pháp, trung thực và chính xác của nội dung thông tin và hồ sơ đề nghị đã nộp cho Quỹ.


Lưu ý:
Hồ sơ đề nghị xét thưởng được cho vào trong phong bì, dán kín, ngoài phong bì ghi rõ: Hồ sơ xét thưởng lần thứ 4.

C. 
NHẬN HỒ SƠ:

Hồ sơ xét thưởng phải được gửi cho Quỹ Tâm Tài Nghệ An theo thời gian và địa điểm như sau:


1.
Hạn cuối cùng nhận hồ sơ:  17h00 ngày 30/12/2019.

2.
Địa điểm nhận hồ sơ:

Quỹ Tâm Tài Nghệ An


Địa chỉ: Số 5 Phan Bội Châu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An


Cán bộ tiếp nhận hồ sơ: Bà Lương Thị Bích Hoa. Điện thoại: 0962441234


3. Giải đáp thông tin: Bà Nguyễn Thúy An. Điện thoại: 0962477868

Lưu ý:


- Quỹ không chịu trách nhiệm và không xem xét giải quyết đối với những hồ sơ xét thưởng gửi không đúng thời gian và địa điểm nêu trên.

- Chúng tôi sẽ đăng thông tin về việc tiếp nhận hồ sơ của các đối tượng đề nghị xét thưởng trên website của Quỹ Tâm Tài Nghệ An tại địa chỉ: qna.org.vn. Để tránh thất lạc trong quá trình gửi hồ sơ đến Quỹ, đề nghị người gửi hồ sơ xét thưởng sau khi gửi hồ sơ cho Quỹ nên truy cập vào website để biết thông tin về việc tiếp nhận hồ sơ của Quỹ. Trong trường hợp hồ sơ bị thất lạc, người gửi cần liên lạc sớm với cán bộ phụ trách của Quỹ để kịp thời giải quyết..

  • Print
  • Email