Loading ....
Sáng lập viên
Số lượt người truy cập: 2.297.538
Số người đang truy cập: 11

Yên Thành quyết tâm xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao

09/07/2021 02:02
Sau khi hoàn thành xây dựng nông thôn mới (NTM), cấp ủy, chính quyền huyện Yên Thành đang tiếp tục phấn đấu xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu. Phóng viên Báo Nghệ An có cuộc phỏng vấn đồng chí Nguyễn Quý Linh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Yên Thành xung quanh vấn đề này.

Sau hơn 10 năm triển khai, Chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện Yên Thành đã góp phần quan trọng thay đổi diện mạo khu vực nông thôn. Để ngày càng nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, huyện Yên Thành tiếp tục xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. 

Theo lộ trình, huyện Yên Thành phấn đấu đến năm 2025 toàn huyện có 23-27/38 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (chiếm 60%). Đến năm 2028 huyện đạt nông thôn mới nâng cao. Đặc biệt, phấn đấu đến hết năm 2021, có 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao gồm Sơn Thành, Tân Thành, Long Thành, Tăng Thành, Hoa Thành và Vĩnh Thành.Thu hoạch lúa vụ xuân ở huyện Yên Thành. 

Yên Thành tiếp tục xây dựng vùng sản xuất hàng hóa tập trung, thực hiện liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị hàng hóa đối với sản phẩm chủ lực gắn với định hướng phát triển dịch vụ, du lịch của địa phương. Phát triển các mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao, áp dụng cơ giới hóa các khâu trong sản xuất gắn với sản xuất an toàn thực phẩm. Giải quyết việc làm cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện, thông qua các mô hình chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở nông thôn. Quan tâm đào tạo nguồn nhân lực cho phát triển nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ. Một trong những điểm nhấn trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở Yên Thành là gắn với phát triển nông nghiệp sinh thái đi đôi với phát triển du lịch sinh thái, tâm linh 

Tập trung thu hút đầu tư, đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp các ngành nghề nông thôn, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Cùng đó, tiếp tục chăm lo điều kiện văn hóa - xã hội, giáo dục - y tế, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn. Thực hiện đồng bộ các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội và Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, mỗi năm phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều từ 1-1,3%. Phấn đấu đến năm 2025, tăng gấp 1,5 lần năng suất lao động trong nông nghiệp và thu nhập bình quân đầu người đạt 75 - 80 triệu đồng/năm. Xây dựng cảnh quan, không gian nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp và giữ gìn được bản sắc văn hóa tốt đẹp của địa phương...

Theo Báo Nghệ An
  • Print
  • Email