Loading ....
Sáng lập viên
Số lượt người truy cập: 2.297.492
Số người đang truy cập: 8

Thi công cao tốc Bắc Nam đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu trong tháng 7/2021

19/07/2021 04:02
Dự án cao tốc Bắc Nam qua Nghệ An đang thi công đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt, còn đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu trong tháng 7 sẽ khởi công xây dựng.

Dự án cao tốc Bắc Nam đoạn qua Nghi Sơn - Diễn Châu (Nghệ An) dài 43,5km, có 4 gói thầu trong đó có 3 gói đã xác định được nhà thầu gồm: Gói thầu XL01 (Km380+000 - Km389+900), nhà thầu là Liên danh Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải - Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả - Công ty Cổ phần xây dựng Đèo Cả. Giá trị hợp đồng là 1.100 tỷ đồng, sẽ được thực hiện từ ngày 02/7/2021 và kéo dài trong 24 tháng. Về tiến độ thi công, nhà thầu đang huy động thiết bị, máy móc và nhân lực về công trường để triển khai. 

Gói thầu thứ hai là Gói thầu XL02 (Km389+900 - Km405+000), Ban QLDA 6 đang đánh giá Hồ sơ đề xuất tài chính để trình Bộ GTVT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.   

  

Đường nội bộ trong khu tái định cư dự án cao tốc Bắc Nam ở Quỳnh Vinh - Hoàng Mai. 

Gói thầu thứ ba là Gói thầu XL03 (Km405+000 - Km419+600), giá trị Hợp đồng: 1.266 tỷ đồng, đã ký hợp đồng xây lắp và gói thứ tư là Gói thầu XL04 (Km419+600 - Km430+000), Nhà thầu thi công: Liên danh Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4 - Công ty CP xây dựng Tân Nam - Công ty CP Đầu tư xây dựng Trường Sơn; giá trị Hợp đồng: 1.139 tỷ đồng. Hiện nhà thầu đang huy động thiết bị, máy móc và nhân lực về công trường để triển khai thi công.

Theo báo cáo của Ban 6 Bộ Giao thông vận tải, theo chiều dài tuyến hiện đã giải phóng mặt bằng (GPMB) được 40km/43,5km, đạt 92%. GPMB tính theo diện tích đã được 365,7/392,1 ha, đạt 93,2%.

Thời gian qua Sở Giao thông vận tải (Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh) thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo các địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An. 

Hiện tiến độ toàn tuyến đang được Chính phủ đôn đốc hàng ngày, yêu cầu giải ngân dự án đặt ở mức rất cao. Bởi vậy hơn lúc nào hết công tác bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư cần sớm hoàn thành để dự án sớm hoàn thành đi vào phục vụ phát triển kinh tế, xã hội. 

Theo Báo Nghệ An
 
  • Print
  • Email